اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۷

اظهار نظرهای عمومی کمیته رفع تبعیض نژادی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۷۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادي مصوب دسامبر
1965 ميلادي (مطابق با 1344/8/30 شمسي)
2-کميته رفع تبعيض نژادي
3-اظهار نظرهاي عمومي کميته