جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۹

اظهار نظرهای عمومی کمیته رفع تبعیض نژادی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۷۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادي مصوب دسامبر
1965 ميلادي (مطابق با 1344/8/30 شمسي)
2-کميته رفع تبعيض نژادي
3-اظهار نظرهاي عمومي کميته