جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۶

نیروهای پدید آورنده حقوق «بازچاپ1400»

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۵۴۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۴۱۸ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۸۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-پايداري، تحول و پيشرفت حقوق
2- نبرد براي حقوق
3-کنش نيروهاي اجتماعي در قانونگذاري
4- اخلاق و مذهب
5-بي يقيني در اخلاق اجتماعي
6- اخلاق و قانون
7-تصاحب و دفاع از اموال
8-مطالبات اجتماعي
9-تولد قوانين