اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۷

داوری بین المللی در نظام حقوقی ایران «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۷۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباحث مقدماتي
2- تعريف داوري
3- ويژگي‌هاي داوري
4- انواع داوري
5- داوري سازماني در حقوق ايران
6- مرکز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
7- مرکز منطقه‌اي داوري تهران
8- ديوان داوري ايران ـ امريکا؛ داوري سازماني يا موردي؟
9- شرح قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
10 - امتيازهاي داوري‌ براي تجارت بين‌الملل
11 - ضرورت تدوين قانون داوري تجاري بين‌المللي
12 -فرايند داوري در قانون داوري تجاري بين‌المللي
13- شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي در ايران
14- رويکرد کشورها به شناسايي و اجراي رأي داوري خارجي
15- نحوه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي در ايران