اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۲۷

بایسته های حقوق تجارت 4 «ورشکستگی کیفری» (نظری و کاربردی)«بازچاپ 1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۹۲۳

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کليات ورشکستگي (مفاهيم و مباني)
2- مفاهيم جرم، ورشکستگي، حقوق کيفري و حقوق تجارت
3- ورشکستگي به تقلب و تقصير
4- ورشکستگي به تقلب
5- مفهوم و تعريف ورشکستگي به تقصير
6- ورشکستگي به تقصير اختياري
7- مجازات ورشکستگي به تقلب با تطبيق در حقوق فرانسه، کامن لا و آلمان
8- .....