اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴۹مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۸۰۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نحوه تشکيل هيئت مديره شرکت سهامي و حدود صلاحيت آن
2- تعريف و ويژگي‌هاي شرکت سهامي
3- چگونگي تشکيل هيئت مديره
4- حدود صلاحيت، اختيارات، و تکاليف هيئت مديره
5- تشکيلات داخلي هيئت مديره، جلسات، و حقوق و پاداش
6- ارگان‌هاي نظارت کننده بر شرکت سهامي
7 - مسئوليت اعضاي هيئت مديره
8- اسباب مسئوليت مدني اعضاي هيئت مديره
9- مسئوليت و شروط التزام شرکت نسبت به اقدامات هيئت مديره
10- صور مسئوليت اعضاي هيئت مديره
11- طبيعت مسئوليت اعضاي هيئت مديره
12- انواع مسئوليت اعضاي هيئت مديره
13 - دعاوي مسئوليت