جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۵

تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی (ماهوی - شکلی)


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۹۷۸

سال چاپ:۱۳۸۹

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تحليل اقتصادي حقوق قراردادها
2- کارکرد حقوق قرارداد اروپا تحليل اقتصادي
3- اصول اقتصادي حقوق مسئوليت مدني
4- تحليل اقتصادي دعاوي حقوقي و اهداف آن
5- دادگاه تجارتي: گامي به سوي قضاوت کارآمدتر
6- تحليل اقتصادي دادرسي خصوصي
7- تحليل اقتصادي شيوه هاي جايگزين حل اختلاف
8- تحليل اقتصادي دعاوي حقوقي و اهداف آن