اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۱۱

داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۸۱۴۷۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيشينه داوري در فقه و حقوق ايران
2-ماهيت و مباني داوري از لحاظ فقهي و حقوقي
3- ادله فقهي مشروعيت داوري
4-مباني داوري و امتيازات آن
5-تحليل موضوع داوري در فقه و حقوق ايران و اجباري يا اختياري بودن آن
6- اجباري يا اختياري بودن داوري (حکميت)
7- وظايف و شرايط داوران و تبيين ضمانت اجراي عدم ارجاع امر به داوري
8- وظايف داوران در حکميت دعاوي خانوادگي
9- شمول قلمرو داوري و ضمانت اجراي عدم ارجاع امر به داوري