اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۲۲

قانون مدنی و تجارتی فرانسه(ویراست دوم) «نخستین ترجمه فارسی از قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون)»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۵۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۴۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
در اموال
2- در تعهدات و عقود است
3- در عقود معينه است