اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۱

تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق بيمه

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۵۹۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفي و شناخت اجمالي اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانکي
2- منابع حقوقي حاکم بر اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانکي
3- ماهيت حقوقي ضمانت نامه بانکي و اعتبار اسنادي
4- اصل استقلال و مطالبه متقلبانه
5- شناسايي اصل استقلال اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانکي و آثار حقوقي آن
6- تاثير عدم مشروعيت روابط پايه بر اصل استقلال
7- اصل انطباق اسناد و مطالبه غيرمنطبق
8- اصل انطباق دقيق مفاد سند با شروط و تعلقات و آثار آن
9- تعليق يا انتفاي اجراي تعهدات معاملات اسنادي در برخي وضعيت‌هاي خاص