اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۰قرارداد حق العمل کاری «رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله» (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۶۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۱۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تحليل قرارداد حق العمل کاري و تمايز آن بانهادهاي مشابه تجاري در قانون تجارت
2- ماهيت حقوقي حق العمل کاري
3- حق العمل کاري و وکالت
4- آثار حقوقي حق العمل کاري
5- حقوق و تعهدات حق العمل کار در برابر آمر