اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۶۴

اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۴۸۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13 دسامبر 2006
2-پروتکل الحاقي کنوانسيون بين المللي حقوق افراد داراي معلوليت
3- کميته حقوق افراد داراي معلوليت
4- اظهار نظرهاي عمومي