اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۲

حقوق تجارت 3 «اسناد تجاری، برات، سفته، چک و سند در وجه حامل» «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۴۷۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم سند، انواع، ارکان و مصاديق آن
2- اصول حاکم بر اسناد تجاري و اثرات حقوقي مترتب بر آن
3- ماهيت اسناد تجاري به مفهوم أخص
4-مقايسه برات، سفته و چک
5- تجاري يا غيرتجاري بودن عمليات مربوط به اسناد تجاري
6- تشريفات صدور اسناد تجاري و ضمانت اجراي آن
7- ظهرنويسي اسناد تجاري
8- ضمانت در اسناد تجاري
9- استثنائات اصل عدم توجه ايرادات