اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۲

حق دسترسی به وکیل در تحقیقات پلیسی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۵۱۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۴۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۸۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات طرح تحقيق؛ مفاهيم و بنيان‌هاي نظري
2- بنيان‌هاي نظري حق سکوت و دسترسي به وکيل
3- چالش‌هاي تضمين حق دسترسي به وکيل در فرآيند کشف جرم
4- لطمه به فرآيند تحقيق و کشف جرم
5- تحديد حق مداخله وکيل
6- سازوکارهاي قانوني تضمين حق دسترسي به وکيل در بازجويي پليس
7- سازوکارهاي عملي تضمين حق دسترسي به وکيل در بازجويي پليس
8- آموزش ضابطان دادگستري در آغاز و ضمن خدمت
9- فرهنگ سازي پايبندي به قانون در ضابطان دادگستري