اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۵

حقوق تخلفات اداری «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۱۸۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۲۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف و مبناي تخلف اداري
2- مقايسه تخلف اداري با مفاهيم مشابه
3- مصاديق تخلفات اداري فاقد وصف جزايي
4- مصاديق تخلفات اداري واجد وصف جزايي
5- قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با تخلفات اداري
6- قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني
7- قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت
8- آيين نامه اجرايي تبصره ? ماده ? قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
9-......4- مصاديق تخلفات اداري واجد وصف جزايي
5- قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با تخلفات اداري
6- قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني
7- قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت
8- آيين نامه اجرايي تبصره ? ماده ? قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد