جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

پدیدار شناسی عنصر علم و آگاهی در مفاهیم و نهادهای حقوقی

پدیدآوران:
دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۵۳۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- معناي علم
2- بررسي مفاهيم مرتبط با علم
3- طبقه بندي و جمع بندي مفهوم علم و مفاهيم مرتبط
4- مصاديق عنصر علم و آگاهي در مفاهيم و نهادهاي حقوقي
5- علم در حوزه قراردادها
6- علم در تصاحب يا اداره مال غير
7- علم در حوزه خسارت و ضمان
8- علم در ادله اثبات