جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹

گذری بر جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادی و اجتماعی کشور «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۹۵۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-جرايم عليه امنيت کشور مستوجب حد
2- جرايم عليه امنيت کشور مستوجب تعزير
3- جرايم عليه نظم اقتصادي کشور
4- پول تقلبي
5- ربا و احتکار
6- جرايم عليه نظم اجتماعي
7- جعل و تزوير و سوء استفاده از سند مجعول
8- رشا و ارتشاء
9- مجازات و لواحق آن