جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸

ایران در مواجهه با استانداردهای چندگانه هسته ای «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۵۲۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۴۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کشورهايي که به "پروتکل الحاقي مدل" نپيوسته‌اند
2- 5 قدرت داراي سلاح هسته‌اي که پروتکل جداگانه‌اي از پروتکل الحاقي مدل با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي امضا کرده‌اند
3- کشورهاي اتحاديه اروپا که پروتکل جداگانه از پروتکل الحاقي مدل را با آژانس بين‌المللي هسته‌اي پذيرفته‌اند
4- کشورهايي که پروتکل الحاقي مدل را پذيرفته‌اند
5- متن کامل پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي
6- متن کامل اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
7- پادمان چيست
8- متن کامل پروتکل الحاقي مدل به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي