اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۱۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۴

حاصل عمرج 1و2 «مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر ایرج گلدوزیان»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۳۷۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۷۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ابد و يک روز: روايت بيش از يک قرن مواجهه دولت با آثار نمايشي و سينمايي
در حقوق موضوعه ايران
2- رويکرد نظام کيفري ايران به حقوق زنان در فرآيند اجراي احکام
3- شفافيت و حق شهروندان بر دسترسي آزادانه به اطلاعات در پرتو مصوبات شوراي شهر تهران
4- قابليت اعمال اصل رعايت مصالح عاليه کودک در مرحله اجراي احکام کيفري اطفال و نوجوانان
5- نگاهي به جرم کتمان حقيقت و لزوم جرم انگاري آن به مثابه جرم عليه عدالت قضايي
6- تبيين و تحليل حقوقي - اقتصادي نرخ سود بانکي
7- ترميمي شدن پاسخ‌هاي پليس؛ مطالعه عملکرد پليس ايالات‌ متحده آمريکا
8- راهبردهاي اساسي عدالت ترميمي و پيشگيري از وقوع جرم از منظر اسلام
9- تعاملات حقوق بشر و حقوق شهروندي با تاکيد بر جامعه مدني