جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۷

انگلیسی برای دانشجویان حقوق

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۷۷۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۹۱ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۵۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-Section 1: Miscellaneous Passages on Law
2- Basics of International Law