اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۱۹حقوق تجارت جلد 4 «ورشکستگی» (بازچاپ 1402)

دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۱۰۵

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات حقوق ورشکستگي
2- شرايط تحقّق ورشکستگي
3- آيين دادرسي ورشکستگي و مسائل قضايي آن
4- آثار حکم ورشکستگي
5- ضمانت اجراهاي کيفري تقصير يا تقلّب در امر ورشکستگي و سوءاستفاده نسبت به اموال ورشکسته
6- ترتيبات تصفيه امور ورشکستگي
7- اعاده اعتبار
8- ترتيبات تصفيه بر طبق قانون تجارت و نظامنامه مربوطه
9- انواع ورشکستگي و ضمانت اجراهاي کيفري آن