اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۹

حق سکوت متهم «مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۳۲۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و مباني حق سکوت متهم و جايگاه آن در اسناد بين المللي
2- تبيين حق سکوت متهم از منظر عدالت قضايي
3- مباني حق سکوت متهم؛ آثار پذيرش حق سکوت متهم و قلمرو اعمال آن
4- مباني نظري پذيرش حق سکوت متهم در برابر اتهامات وارد شده
5- آثار پذيرش حق سکوت متهم و قلمرو اعمال آن
6- انعکاس حق سکوت در حقوق داخلي ايران
7- رويکرد فقه و فقهاء به حق سکوت متهم
8- رويکرد حقوق موضوعه ايران نسبت به حق سکوت متهم
9- بررسي حق سکوت در ارتباط با برخي عناصر، موضوعات و اشخاص، در روند دادرسي کيفري ايران