اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۹

جرم رایانه ای و بزه دیدگی زنان (بازچاپ1400)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۰۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- گونه‌شناسي و الگوهاي بزه ديدگي
2- علّت‌شناسي، انگيزه‌ها و مراکز جرم
3- حق‌ها و تکليف‌هاي زنان در فضاي سايبر
4- مبارزه حقوقي با جرائم رايانه‌اي عليه زنان در آمريکا
5- قانون‌هاي رايانه‌اي به منظور پيش‌گيري از جرائم رايانه‌اي عليه زنان در کانادا
6- مقرره‌هاي حاکم بر فضاي سايبر به منظور حمايت اززنان در بريتانيا
7- جرم رايانه‌اي عليه زنان و مقرره‌هاي آن در استراليا
8- بزه ديدگي رايانه‌اي زنان و قانون‌هاي رايانه‌اي در هند
9- منشورِِ الگو و نتيجه‌گيري