جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۴

جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۱۸۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۹۷۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- واژه شناسي
2- گونه شناسي جرايم آبي در حقوق ايران
3- سير تحولات سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي
4- شناسايي و توصيف سياست جنايي فعلي ايران در قبال جرايم آبي
5- چگونگي تدوين سياست ها
6- دامنه تدابير سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم آبي
7- سنجش و ارزيابي سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم
8- نابساماني در تدوين سياست ها
9- بروز جلوه‌هاي نابساماني در سياست جنايي تقنيني