اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۷

قضاوت و میزان آن «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۱۹۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۵۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- موازين قضائي دادسرا و دادگاه هاي انتظامي قضات
2- موازين قضائي در زمينه امور کيفري
3- موازين قضائي در زمينه امور حقوقي
4- موازين قضائي در زمينه امور مختلفه و مشترکه
5- موازين قضائي در زمينه رفتار خلاف شأن و نزاکت قضائي
6- موازين قضائي در زمينه امور اداري
7- موازين قضايي در زمينه اقدامات وکلاي دادگستري
8- قوانين و مقررات