اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۰

مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۲۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مروري بر مفاهيم، علل و ميزان خشونت جنسي عليه زنان
2- مفهوم شناسي و تاريخچه خشونت جنسي
3- مباني نظري خشونت جنسي
4- خشونت جنسي عليه زنان در اسناد بين المللي
5- اسناد بين المللي سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان
6- خشونت جنسي عليه زنان در قوانين ايران و برخي کشورهاي منتخب
7- تجاوز جنسي زناشويي
8- خشونت جنسي در محيط کار
9- آثار و پيامدهاي خشونت جنسي عليه زنان و شيوه‌هاي پيشگيري