جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۳

جرایم علیه اموال و مالکیت


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۹۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات جرائم عليه اموال
2- چرا اعمال عليه اموال را بايد جرم شناخت؟
3- کلاهبرداري
4- تفاوت کلاهبرداري با ساير جرائم عليه اموال و مالکيت
5- جرم سرقت
6- قاعده ي حرز در سرقت مستوجب حد
7- جرم تخريب
8- خيانت در امانت
9- ساير جرائم ارتکابي عليه اموال توسط کارمندان دولت