اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۲

تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی «بازچاپ1402»

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۳۰۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۹۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و ماهيت ديه
2- مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانه ديگري
3- مفهوم، ارکان، وضعيت و منابع صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
4- تعهدات صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
5- شيوه پرداخت خسارت توسط صندوق
6- تفاوت‌ تعهدات صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با بيت المال
7- حقوق صندوق تامين خسارتهاي بدني
8- موارد و ماهيت بازيافت خسارت توسط صندوق
9- جايگاه صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت