اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۵

حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین المللی»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۰۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۲۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم، مباني و مؤلفه‌هاي حكمراني خوب
2- مفهوم فساد و انواع آن
3- نقش شفافيت و دسترسي به اطلاعات در مبارزه با فساد
4- بررسي قانون دسترسي به اطلاعات ايران و برخي کشورهاي جهان
5- نقش كارايي و اثربخشي در مبارزه با فساد
6- تأثير کارايي و اثربخشي در مبارزه با فساد از منظر حقوق اقتصادي
7- نقش پاسخ‌گويي، حاكميت قانون و مسئوليت پذيري در مبارزه با فساد
8- تأثير حاکميت قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادي
9- نقش مشاركت مردم و جامعه مدني در مبارزه با فساد