اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۲متون فقه کاربردی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۸۰۲

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کتاب قضاوت
2- کتاب شهادت
3- کتاب وقف « صدقه جاريه »
4- کتاب عطيه
5- کتاب رهن ، از جمله عقود لازم است
6- کتاب الحجر
7- کتاب الضمان
8- کتاب کفالت
9- کتاب مضاربه « قراض »
10-.....