اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۴حقوق تجارت 1 «شناسایی تاجر، معاملات، نام و علائم تجاری» «ویراست دوم1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۶۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۱۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم تاجر و مصاديق اعمال تجاري
2- راهکارهاي حقوق تجارت براي تامين سرعت و امنيت
3- تاجر و الزامات آن
4- تحصيل يا خريد مال منقول
5- تکاليف تجار، نام و علامت تجاري
6- پلمپ دفاتر
7- شرايط سنديت دفاتر تجاري
8- مقايسه علامت تجاري با نام تجاري
9- معروفيت علامت تجاري