جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۱

تحلیل مجازات اعدام و راهکارهای تبدیل آن

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۵۴۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۱۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اعدام در مقررات حقوق کيفري ايران و حقوق بين الملل، اقسام آن
2- پيشينه مجازات اعدام در حقوق ايران
3- اعدام در حقوق بين الملل
4- اهداف و مستندات موافقان و مخالفان مجازات اعدام
5- اهداف اجراي اعدام
6- دلايل موافقان اعدام
7- پيامدهاي حذف اعدام و راهکارهاي جايگزيني آن
8- حبس و تبعيد به جاي اعدام
9- محکوميت به حبس‌هاي غيرقطعي
10-...