اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۵قراردادهای هوشمند «مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا» (بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۹۱۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلّياتي در خصوص قراردادهاي الکترونيکي
2- مفهوم شناسي قراردادهاي هوشمند
3- سير توسعه قراردادهاي الکترونيکي
4- ويژگي‌ها و چالش‌هاي قراردادهاي هوشمند
5- چالش‌هاي فراروي قراردادهاي هوشمند
6- اعتبارسنجي قراردادهاي هوشمند
7- مکانيسم انعقاد قراردادهاي هوشمند
8- کارکرد قراردادهاي هوشمند
9- کارکرد قراردادهاي هوشمند در بازارهاي مالي
10-...