اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۰

گفتارهایی ناظر بر سلول های بنیادی «رویکرد فقهی - حقوقی» ( بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۵۵۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- رويکرد سياست جنايي در قبال سلول‌هاي بنيادي
2- بررسي چالش‌هاي حقوقي ناشي از سلول درماني و تاثير آن بر حقوق شهروندي
3- کاربست‌هاي سياست جنايي در حمايت از سلول‌هاي بنيادي با نگاهي به حقوق فرانسه و انگلستان
4- بررسي رويکردهاي فقهي- حقوقي فناوري سلول‌هاي بنيادي
5- سازوکارهاي پيشگيرانه قانوني در مواجهه با جرائم نوظهور (مطالعه موردي: فناوري سلول‌هاي بنيادي)
6- بررسي اهميت و جايگاه اخلاق‌زيستي در اسناد حقوق‌بشري
7- واکاوي فرآيند مشارکت اجتماعي جهت تدوين قانون سلول‌هاي بنيادي
8- Investigation of Stem cells Technology in the light of jurisprudential documents