جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۲

اسلام و حقوق بشر

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۹۳۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۰۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف، مباني و مفهوم حق
2- کرامت انساني بعنوان مبناي حقوق بشر
3- جايگاه حقوقي آزادي در اسلام و نظام بين‌المللي حقوق بشر
4- مفهوم و انواع آزادي در اسلام و حقوق بشر بين ‌المللي
5- برابري در متون ديني و نظام بين‌المللي حقوق بشر
6- آثار اصل برابري در اسلام و نظام بين‌المللي حقوق بشر
7- ماهيت عدالت در اسلام و نظام بين‌المللي حقوق بشر
8- مفهوم و مبناي عدالت
9- آثار و انواع عدالت
10-...