اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۵۷

رژیم حقوقی بین المللی جزایر مصنوعی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۶۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات مقررات مربوط به مناطق دريايي در حقوق درياها
2- مفهوم آب‌هاي داخلي
3- مفهوم درياي سرزميني
4- تاسيسات بندري
5- جزاير مصنوعي
6- سازه‌هاي مصنوعي اوليه
7- مباني حقوقي ساخت جزاير مصنوعي
8- نظام حقوقي جزاير مصنوعي
9- مقررات زيست محيطي حاکم بر ساخت جزاير مصنوعي
10-.....