اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۱۵

اشخاص و محجورین «حقوق مدنی 1» (ویراست دوم1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۷۶۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق اشخاص
2- حقوق محجورين
3- مفاهيم و اصطلاحات مربوط به شخصيت
4- آغاز و پايان شخصيت
5- انواع اشخاص حقوقي و آغاز و پايان شخصيت حقوقي آن‌ها
6- سرپرست محجورين
7- حقوق و تکاليف سرپرست
8- اسناد سجلي
9- مميزات اشخاص
10-...