اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۵۶ماهیت ارث «حق و شرایط و ضوابط حاکم برآن» «بازچاپ1402»

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۴۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم و ماهيت حق
2- انواع حق
3- موجبات و موانع، ادله، مستندات و شرايط إرث حق
4- موانع إرث حق
5- ارث حقوق ناشي از عمل حقوقي
6- ارث حقوق غير قراردادي
7- إرث حق قصاص
8- إرث حق تعقيب
9- إرث حق رد و تنفيذ در معاملات فضولي و اکراه
10-....