جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۵۴

ماهیت ارث «حق و شرایط و ضوابط حاکم برآن»

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۴۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۵۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مفهوم و ماهيت حق
2- انواع حق
3- موجبات و موانع، ادله، مستندات و شرايط إرث حق
4- موانع إرث حق
5- ارث حقوق ناشي از عمل حقوقي
6- ارث حقوق غير قراردادي
7- إرث حق قصاص
8- إرث حق تعقيب
9- إرث حق رد و تنفيذ در معاملات فضولي و اکراه
10-....