جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۹

اخلال در نظام اقتصادی کشور «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۷۰۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- سياست جنايي و جرائم اقتصادي
2- مصاديق و ارکان اخلال در نظام اقتصادي کشور
3- مجازات اخلال در نظام اقتصادي کشور
4- پيشگيري از اخلال در نظام اقتصادي کشور
5- پيشگيري غير کيفري از جرايم اقتصادي
6- مفهوم کيفر. اهداف کيفر
7- اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور
8- اخلال در نظام توليدي کشور
9- قاچاق ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي کشور
10-...