اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۰

سقوط تعهدات «حقوق مدنی جلد 5»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۱۷۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۷۲ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱۶
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- وفاي به عهد
2- اقاله
3- ابراء واعراض
4- تبديل تعهد
5- تهاتر
6- مالکيت مافي الذمه
7- فسخ
8- تلف مال
9- مسائل امتحاني