اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۶۶

شهر در پرتو رویه قضایی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۹۲۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- رويه قضايي
2- حقوق مالکانه و ماليه در قلمرو شهرسازي ومديريت شهري
3- کنشگران فرایند شهرسازی و مدیریت شهری
4- مرافعات و مراجع قضاوتي مرتبط با شهرسازي و مديريت شهري
5- .....