جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳

حق بر سواد رسانه ای از تحلیل معنا تا تبیین مبنا


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۹۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۵۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم‌شناسي سواد رسانه‌اي
2- سواد رسانه‌اي در اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي
3- سواد رسانه‌اي در نظام‌هاي حقوقي داخلي
4- سواد رسانه‌اي به‌مثابه حق
5- مباني موجهه حق
6- حق بر داشتن سواد رسانه‌اي؛ امکان يا امتناع
7- "تضمين" سواد رسانه‌اي در افق اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و نظام‌هاي حقوقي داخلي
8- سواد رسانه‌اي؛ رويکرد يونسکو
9- فاعليت هنجاري
10-...