اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۹آسیب شناسی استناد به قواعد تکوینیات در استنباط احکام


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۵۳۲

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ادراکات حقيقي و اعتباري
2- اعتباريات از منظر فقها واصوليين
3- اعتباريات از منظر فقها و اصوليين و موارد خلط
4- مفاهيم حقيقي و قواعد فلسفي استفاده شده در اصول و فقه و بيان امام خميني(ره) در اين مورد
5- قواعد فلسفي استفاده شده در علم اصول
6- ساير موارد خلط بين مفاهيم حقيقي و اعتباري در فقه و اصول
7- اقسام معقولات
8- ايجاد ادراکات اعتباري
9- احکام وضعيه، قياس جزييت شرعي به انتزاعيات عقلي
10-.....