جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۱

مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداری ها و شورای اسلامی شهر


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۴۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۰۶۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۶۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- فهرست تاريخي
2- فهرست موضوعي
3 - آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
4- اصول قانون اساسي در ارتباط با ديوان عدالت اداري
5- قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25