اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۳۰فلسفه حقوق «بازچاپ 1401»

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۳۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۴۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اهميّت و جايگاه فلسفه حقوق
2- تاثير جهاني شدن برفلسفه هاي حقوق قاره اي وتحليلي
3- دست آورد فلسفه حقوق درنظام حقوقي
4- جايگاه و اعتبار عرف و سيره عقلاء
5- معرفت شناسي و تحقيقات حقوقي
6- حقوق و قواعد اخلاقي و اجتماعي
7- تفسير قوانين
8- شرايط و قواعد تفسير
9- نظام تفسيري در حقوق ايران
10- مکاتب تفسيري در حقوق