جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۰

فلسفه حقوق «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۳۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۴۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اهميّت و جايگاه فلسفه حقوق
2- تاثير جهاني شدن برفلسفه هاي حقوق قاره اي وتحليلي
3- دست آورد فلسفه حقوق درنظام حقوقي
4- جايگاه و اعتبار عرف و سيره عقلاء
5- معرفت شناسي و تحقيقات حقوقي
6- حقوق و قواعد اخلاقي و اجتماعي
7- تفسير قوانين
8- شرايط و قواعد تفسير
9- نظام تفسيري در حقوق ايران
10- مکاتب تفسيري در حقوق