اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۰توسعه ی حقوق بین الملل دریاها «تحدید حدود، محیط زیست و کشتیرانی در پرتو آراء قضایی بین المللی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۲۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- توسعه ي حقوق بين الملل در عصر اقتدار قضات بين المللي
2- رويه قضايي بين المللي
3- نقش رويه قضايي در توسعه‌ي حقوق بين‌الملل
4- نقش رويه ي قضايي بين المللي در تحديد حدود مناطق دريايي
5- تحديد حدود درياي سرزميني
6- تحديد حدود منطقه ي انحصاري اقتصادي و فلات قاره
7- نقش رويه ي قضايي بين المللي در توسعه ي حقوق محيط زيست دريايي و کشتيراني
8- حفاظت از محيط‌زيست دريايي
9- قواعد و مفاهيم توسعه‌يافته توسط رويه‌ي قضايي بين‌المللي