اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۱آیین وکالت «تبیین شیوه و شگرد دفاع در دادسراها و دادگاهها» «بازچاپ 1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۴۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۰۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ويژگي هاي وکيل و وکالت
2- درباره ي دادخواست
3- شاه کليد کلي تنظيم دادخواست
4- راه رنج
5- اعمال دقت يا حتا وسواس در انتخاب موکل
6- خلق دفاعي متفاوت
7- ملزومات طراحي دفاع فاخر
8- ارجاع ها
9- قياس
10- ..