اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۵۲

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی «بازچاپ1402» «آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۳۸۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۵۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقدمات قراردادي
2- کليات قرارداد نويسي
3- مقدمات نگارش قرارداد
4- نگارشمواد قراردادي
5- نگارش مواد قرارداد
6- نمونه قرارداد
7- واژه نامه تخصصي قراردادنويسي
8- واژه نامه تخصصي رابط ها در 9- قراردادنويسي