جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸

آیا حقوق بشر ؟

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۱۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مفهوم، اصول و مباني حقوق بشر
2- حقوق بنيادين بشر
3- آزاديهاي اساسي
4-حمايت از اشخاص و گروه هاي آسيب پذير در نظام بين‌المللي حقوق بشر
5- آموزش حقوق بشر
6- مفهوم مدرن حقوق بشر و اصل برابري در نظام بين المللي حقوق بشر
7-حق بر تعيين سرنوشت
8-حق بر رفتار انساني به عنوان فرد زنداني
9- آزادي تردد